KOMUNIKAT DZIEKANA
W związku ze szkoleniem BHP pracowników WBAIŚ, 7 grudnia 2016 r. (środa),
ustanawiam czas wolny od zajęć dydaktycznych od 7:30 – 12:00.
Dziekan, dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na UZ

 

„Nowoczesne technologie w służbie Gospodarki Niskoemisyjnej. Odnawialne Źródła Energii. Ciepłownictwo. Technologie Komputerowe”
konferencja organizowana przez Park Naukowo-Technologiczny UZ
oraz Instytut Inżynierii Środowiska UZ
informacja
program

 

 KURS–AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017
Podanie na kurs dokształcający

AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
(szkolenie okresowe)
Podanie na kurs dokształcający

 

Konkurs otwarty na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze Architektury i Urbanistyki
asystenta w Katedrze Architektury i Urbanistyki
asystenta z doktoratem w Zakładzie Sieci i Instalacji Sanitarnych
asystenta z doktoratem w Zakładzie Sieci i Instalacji Sanitarnych

 

Program praktyk studenckich w administracji rządowej

 

Informacja dla studentów
Dotyczy dostępu do studenckiej poczty elektronicznej

 

KONTAKT
Dziekanat
Tel.: (+48 68) 328 24 18 - kierownik
(+48 68) 328 23 34- st.stacjonarne
(+48 68) 328 25 22- st.niestacjonarne
(+48 68) 328 25 21- pomoc materialna
 Fax: (+48 68) 328 28 95

e-mail: dziekanat@wbais.uz.zgora.pl
Sekretariat
Tel.: (+48 68) 328 26 39
Fax:  (+48 68) 328 47 23
e-mail: sekretariat@wbais.uz.zgora.pl

 

 

 

Rekrutacja 2016/2017

Organizacja roku akademickiego 2016/2017
studia stacjonarne
studia niestacjonarne

 

 

 
 

 

 

Uwaga STUDENCI
 

 


 

 

bezpłatny program BiK Edu

 

 

oferta pracy dla studentów/
absolwentów kierunku budownictwo


 


link do strony rekrutacyjnej Erasmus++