Komunikat Dziekana
4.10.2016r. od 12.50 do 14.45 - czas wolny od zajęć dydaktycznych

 

I rok studiów stacjonarnych - listy grup
kierunek: architektura
kierunek: budownictwo
kierunek: inżynieria środowiska

 

 KURS–AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017
Podanie na kurs dokształcający

AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
(szkolenie okresowe)
Podanie na kurs dokształcający

 

Konkurs otwarty na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze Architektury i Urbanistyki
adiunkta w Katedrze Architektury i Urbanistyki

 

Konkurs na realizację zadania badawczego
dla młodych naukowców  oraz uczestników studiów doktoranckich

MK_konkurs – inflormacja
Wzór formularza wniosku
Wydziałowy regulamin konkursu
Regulamin realizacji zadań badawczych na UZ

 

Program praktyk studenckich w administracji rządowej

 

Informacja dla studentów
Dotyczy dostępu do studenckiej poczty elektronicznej

 

KONTAKT
Dziekanat
Tel.: (+48 68) 328 24 18 - kierownik
(+48 68) 328 23 34- st.stacjonarne
(+48 68) 328 25 22- st.niestacjonarne
(+48 68) 328 25 21- pomoc materialna
 Fax: (+48 68) 328 28 95

e-mail: dziekanat@wbais.uz.zgora.pl
Sekretariat
Tel.: (+48 68) 328 26 39
Fax:  (+48 68) 328 47 23
e-mail: sekretariat@wbais.uz.zgora.pl

 

 

 

Rekrutacja 2016/2017

Organizacja roku akademickiego 2016/2017
studia stacjonarne
studia niestacjonarne

 

 

 
 

 

 

Uwaga STUDENCI
 

 


 

 

bezpłatny program BiK Edu

 

 

oferta pracy dla studentów/
absolwentów kierunku budownictwo


 


link do strony rekrutacyjnej Erasmus++